Estrutura orgánica e funcional

A Presidencia da Xunta de Galicia está integrada por distintos órganos superiores cuxas competencias, ademais do apoio e asesoramento técnico ao seu titular que lle corresponde á Secretaría Xeral da Presidencia, abarcan áreas sectoriais de actuación diferenciadas.

Así, á Secretaría Xeral de Medios correspóndelle executar a política xeral da Xunta de Galicia en materia de medios de comunicación e audiovisual. A Secretaría Xeral da Emigración é o órgano superior encargado do desenvolvemento da Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, das relacións coas comunidades galegas no exterior e das políticas migratorias e de retorno en Galicia. A Secretaría Xeral para o Deporte é a encargada da elaboración, proposta e execución da política do goberno galego en materia de deportes.

Á Presidencia da Xunta de Galicia están adscritas Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Axencia do Turismo de Galicia. A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, creada polo Decreto 252/2011, do 15 de decembro, ten como obxectivos básicos a definición, o desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia no terreo das tecnoloxías da información e comunicación e a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico. A Axencia do Turismo de Galicia, creada polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro, ten como obxectivo impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade e a conservación e promoción dos camiños de Santiago.

A Presidencia

 Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia


Feijóo destaca a traxectoria dos estudantes Premios fin de carreira e pon en valor o papel das universidades galegas, "factoría de excelencia e de equidade" Feijóo destaca a traxectoria dos estudantes Premios fin de carreira e pon en valor o papel das universidades galegas, "factoría de excelencia e de equidade"

Feijóo destaca a traxectoria dos estudantes Premios fin de carreira e pon en valor o papel das universidades galegas, "factoría de excelencia e de equidade"

Feijóo destaca o compromiso dos profesionais do Servizo Galego de Saúde cunha Sanidade Pública innovadora e en permanente mellora Feijóo destaca o compromiso dos profesionais do Servizo Galego de Saúde cunha Sanidade Pública innovadora e en permanente mellora

Feijóo destaca o compromiso dos profesionais do Servizo Galego de Saúde cunha Sanidade Pública innovadora e en permanente mellora

A Xunta dá novos pasos para completar o mapa da intermodalidade que fai posible que hoxe as sete cidades galegas teñan estacións intermodais en obras ou cun proxecto definido A Xunta dá novos pasos para completar o mapa da intermodalidade que fai posible que hoxe as sete cidades galegas teñan estacións intermodais en obras ou cun proxecto definido

A Xunta dá novos pasos para completar o mapa da intermodalidade que fai posible que hoxe as sete cidades galegas teñan estacións intermodais en obras ou cun proxecto definido

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Atención á cidadania | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal

Turgalicia